LOADING

Quan hệ cổ đông

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 2 trong tb_megamenu_insert_tb_item() (dòng 343 của /home/opcbgpharma.com/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 3 trong tb_megamenu_insert_tb_item() (dòng 343 của /home/opcbgpharma.com/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Annual financial report

English

Báo cáo tài chính

Tiếng Việt

Annual business report

English

Báo cáo kinh doanh năm

Tiếng Việt

Shareholders informations

English

Thông tin cổ đông

Tiếng Việt