LOADING

ALMONDS (HANH NHAN)

Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 2 trong tb_megamenu_insert_tb_item() (dòng 343 của /home/opcbgpharma.com/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 3 trong tb_megamenu_insert_tb_item() (dòng 343 của /home/opcbgpharma.com/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

 

SPECIFICATIONS/ Tiêu chuẩn chất lượng

 

 

Moisture:                                6% max

Độ ẩm                                     6% tối đa
Purity:                                      99.00 %

Tinh chất                                  99%
Broken almond:                     5% max 

Hạt vụn                                  5% tối đa
Bad almond of obscure:         5% Max.

Hạt xấu/lép                             5% tối đa
Aflatoxins:                              5ppb max

Độc tố Aflatoxin                     5 phần tỷ tối đa
E. coli:                                     < 3/g

Chất E.Coli                              <3g
Salmonella:                            negative/375g

Aflatoxin:                               <20 ppb
Calories:                                 645 kcal
Calories from fat:                 485 kcal
Total fat:                                53.9g
Saturated fat:                        4.0g
Total carbohydrates:           17.8g
Sugar:                                     4.5g
Dietary fiber:                         10.5g
Protein:                                  22.5g

 

Sizes available: as per almond nuts per pound

Kich cỡ theo số hạt trên 1 pound.

18-20, 20-22. 22-24. 23-25. 25-27, 27-30, 30-32, 32-34

Or 12-13mm, 14-15mm

Hoặc kích cở hạt dài : 10-11mm, 12-13mm, 14-15mm.

 

Packing: in 25 kgs – 30 kgs vacuum P.E. bags and PP bags outside

Đóng gói trong bao PE chân không, mỗi bao 25-30 kgs bên ngoài là bao tải dứa PP.

 

There are 0 comments on this post.

add your comment